Câu hỏi
Tôi thấy trên sàn có mục Giá cả hết hạn https://www.ggbinary.com/vi/ExpiryPrices/ Tôi muốn hỏi bảng này có tác dụng gì, có thể giải thích cho tôi các mục của bảng này là gì không? Cảm ơn
Trong tiến trình 0
1 tháng 1 Câu Trả Lời 34 Lượt xem