Tại sao giao diện giao dịch không hiển thị

Câu hỏi

Khi mở ra trang giao dịch thì không hiển thị giao diện giao dịch, tôi nên xử lý ra sao?

Trong tiến trình 0
1 1 3 tuần 1 Câu Trả Lời 39 Lượt xem 0

Câu Trả Lời ( 1 )

  1. Chào bạn, nguyên nhân của trường hợp này có lễ do trình duyệt của bạn thấp quá, xin vui lòng cập nhật đến phiên bản trên IE9.

    Còn nữa phải kiểm tra xem trình duyệt của bạn có cài JavaScript hay chưa? Cách kiểm tra như sau:

    1. Bấm vào cài đặt của trình duyệt;

    2. Bấm vào Interest Experience thì có thể kiểm tra thông tin phiên bản của IE.

    >>>Nếu bạn vẫn chưa hiểu rõ xin vui lòng tư vấn trực tuyến.

Để lại câu trả lời

Duyệt
Duyệt

Đánh ggbinary vào ô ( ggbinary )