Để lại câu trả lời

Duyệt
Duyệt

Đánh ggbinary vào ô ( ggbinary )