Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Bạn quyên mật khẩu? Nhập email của bạn, chúng tôi sẽ gửi link để tạo lại mật khẩu

Thêm câu hỏi

You must login to ask question.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Hãy đăng ký Tài khoản để tham gia đặt câu hỏi và chia sẻ các kỹ năng của bạn. Các câu hỏi của bạn sẽ được các chuyên gia của sàn trực tiếp trả lời

Chuyên mục : Sàn GGBinary

Các câu hỏi về Sàn quyền chọn nhị phân GGBinary

Câu hỏi
Tôi thấy trên sàn có mục Giá cả hết hạn https://www.ggbinary.com/vi/ExpiryPrices/ Tôi muốn hỏi bảng này có tác dụng gì, có thể giải thích cho tôi các mục của bảng này là gì không? Cảm ơn
0
12 giờ 0 Trả Lời 3 Lượt xem