Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Bạn quyên mật khẩu? Nhập email của bạn, chúng tôi sẽ gửi link để tạo lại mật khẩu

Thêm câu hỏi

You must login to ask question.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Hãy đăng ký Tài khoản để tham gia đặt câu hỏi và chia sẻ các kỹ năng của bạn. Các câu hỏi của bạn sẽ được các chuyên gia của sàn trực tiếp trả lời

Điều Chỉnh Lãi Lỗ

Điều chỉnh tỷ lệ thắng lỗ

Điều chỉnh tỷ lệ thắng lỗ là phương thức quản lý rủi ro hiệu quả nhất.

GGBinary cung cấp chức năng điều chỉnh tỷ lệ thắng lỗ khi giao dịch quyền chọn nhị phân. Đó là một chức năng điều chỉnh tỷ lệ lãi rất linh hoạt, người giao dịch có thể điều chỉnh tỷ lệ lãi theo nhu cầu của mình, có thể giúp người giao dịch tiếp cận và quản lý rủi ro khi đầu tư.

Chức năng này có thể cho phép người giao dịch lựa chọn tỷ lệ lãi theo yêu thích của mình khi đặt lệnh (Nếu là quyền chọn ITM, lãi cao tới 85%. Nếu là quyền chọn OTM, số tiền hoàn lại cao tới 15%). GGBinary có theo dõi tình hình giao dịch tại thị trường, có thống kê tỷ lệ mua vào/bán ra của mỗi loại tài sản.

Chức năng này cho phép người giao dịch điều chỉnh cấp độ rủi ro, trước khi đặt lệnh giao dịch có thể điều chỉnh tỷ lệ % số tiền hoàn lại .

Chức năng này cho phép người giao dịch dựa theo sự yêu thích của mình mà lựa chọn tỷ lệ lãi cao nhất 85% của quyền chọn ITM và tỷ lệ hoàn lại cao nhất 15% của quyền chọn OTM.

Ghi chú: Tỷ lệ lãi càng cao, tỷ lệ hoàn lại càng thấp.