Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Bạn quyên mật khẩu? Nhập email của bạn, chúng tôi sẽ gửi link để tạo lại mật khẩu

Thêm câu hỏi

You must login to ask question.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Hãy đăng ký Tài khoản để tham gia đặt câu hỏi và chia sẻ các kỹ năng của bạn. Các câu hỏi của bạn sẽ được các chuyên gia của sàn trực tiếp trả lời

Yêu Thích

Thêm tài sản giao dịch yêu thích

Thêm tài sản giao dịch yêu thích:

Sàn giao dịch GGBinary cung cấp chức năng yêu thích tài sản giao dịch, để nhà đầu tư có thể thêm tài sản mà bạn ưa thích, quản lý tài sản giao dịch một cách nhanh chóng, nắm chặt xu hướng tài sản, giao dịch nhanh chóng và đơn giản.

Cách thêm tài sản yêu thích:

1. Nhấp chuột vào dấu “★”.

2.  Bấm vào mục yêu thích để quản lý.

3. Giao dịch nhanh chóng và đơn giản.

Hướng dẫn thao tác:

1. Lựa chọn tài sản mà bạn muốn giao dịch.

2. Lựa chọn thời gian hết hạn.

3.  Nếu bạn cho rằng giá hết hạn sẽ cao hơn giá hiện tại, nhấp chuột vào nút ấn “Lên”.

Nếu bạn cho rằng giá hết hạn sẽ thấp hơn giá hiện tại, nhấp chuột vào nút ấn “Xuống”.

4. Lựa chọn số tiền đầu tư.

5. Bấm giao dịch.